Lom Prosetín - kvalitní žula a žulové produkty

Lom Prosetín je žulový lom na okraji obce Prosetín, okres Chrudim. Surovinou těženou v lomu je granodiorit, prosetínská (skutečská) žula. Nerost je charakteristický vysokou tvrdostí a odolností na mechanické zatížení. Prosetínská žula má typické modrošedé zabarvení, kterým je výjimečná v barevné škále žuly. Lom má od svého založení před téměř sto lety velkou tradici produkce lomového kamene a produktů hrubé kamenické výroby.

Žulové dlažební kostky

Štípané žulové dlažební kostky jsou tradičním produktem pro kvalitní úpravu chodníků, parkovacích ploch, silnic i ploch s vysokým zatížením.

Žulové krajníky

Krajníky se používají jako ručně štípané obrubníky k ukončení mezi dlážděnou plochou a trávníkem nebo zelení. Rozměr: hlava šířka 12 cm ± 1cm, výška 16 - 20 cm. Cena se uvádí za běžný metr krajníku.

Odseky žulových kostek

Odseky od kostek je zbytková surovina vznikající při produkci dlažebních kostek. Bývá využíván jako zásyp do betonu, k tvorbě divoké dlažby, jako hrubý štěrk

Rigolový regulační kámen

Rigolový kámen je lomový kámen s alespoň jednou plochou štípanou. Je využívaný pro dlažby, zpevnění svahů, hrází a břehů, stavbu opěrných zdí.

Žulové bloky

Žulové bloky jsou využívány k dalšímu zpracování hrubou kamenickou výrobou (štípání kostek žulových kostek, štípaných krajníků, haklíku a pod.) nebo čistou kamenickou výrobou (řezání desek, obrubníků, řezaných kostek).

Žulové hranoly - žulové plátky

Žulové hranoly jsou pravidelné žulové kvádry, vyráběné jako polotovar k výrobě žulových kostek. Mohou být používány při zdění opěrných zdí nebo k dalšímu zpracování hrubou kamenickou výrobou

Žulový haklík

Žulové haklíky jsou kamenicky opracované žulové kvádry k výstavbě žulových opěrných zdí, podezdívek a obkladů zdiva.

Záhozový kámen

Záhozový kámen je nepravidelný neopracovaný lomový kámen vznikající při odstřelu - odpojení od lomové stěny. Nemá opracovanou stranu. Je využíván ke zpevnění svahů, břehů, do základů nebo k dalšímu zpracování.

Žulové valouny

Žulové valouny jsou neopracované přírodní oblé kusy žulového kamene, získané ze skrývek lomu. Povrch je oblý a hladký, neopracovaný štípáním.

Prosetínská - Skutečská žula

Prosetínská žula je charakteristická modrošedým zabarvením, jemnou zrnitostí, materiál je hodnocený jako velmi trvanlivý, leštitelný, s velmi vysokou odolností vůči otěru. Pro tyto vlastnosti byla prosetínská žula již v minulosti využívána pro prvotřídní dlažby, silniční obrubnice, regulační kámen, ke zpevňování břehů a říčních koryt a staveb, jako silniční štěrk, drť a železniční štěrk. Prosetínská žula byla vyvážena např. do Vídně nebo do Bělehradu ke stavbě komunikací. Materiál byl dodáván pro svoji vysokou kvalitu a odolnost vůči mrazu a slané vodě mimo jiné i na silnici na horu Grossglockner v rakouských Alpách a na přímořské hráze v Holandsku.