Rozsah a specifikace zkoušek

 • ČSN EN 1341 Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 771-7 ed. 2 Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
 • Krajníky
 • ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

Technické vlastnosti a certifikáty

 • měrná hmotnost 2,7 g/cm3
 • objemová hmotnost 2,67 g/cm3
 • pórovitost 0,96 %
 • nasákavost 0,30 %
 • pevnost v tlaku 148,8 MPa
 • koeficient mrazuvzdornosti 0,94
 • obrusnost dle Amslera 0,169 cm3 x cm2

Splněné normy

 • ČSN 72 1800 (721800) Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky, třída I/a magmatická, hlubinná světlá
 • ČSN 72 1810 (721810) Prvky z přírodního kamene pro stavební účely
 • ČSN 72 1820 (721820) Obkladové a dlažební desky z přírodního kamene nahrazena ČSN EN 1469 (721867)
 • ČSN 72 1850 (721850) Obrubníky a krajníky nahrazena ČSN EN 1340 (723040)
 • ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely, pro třídu jakost 1
 • Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací kapitola 10
 • Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy, dlažební kostky z přírodního kamene, skupina I/a