Fotogalerie

Aktuální nabídka žulových bloků
Po zahájení těžební sezóny 2017 přinášíme aktuální nabídku žulových bloků velkých rozměrů k dalšímu zpracování. K event. poptávce kontaktujte vedoucího lomu.
Červen - listopad 2016 - těžební a výrobní činnost v lomu
V letních a podzimních měsících pokračujeme v blokové těžbě prosetínské žuly a zpracování kamene v areálu lomu.
Duben - květen 2016 - bloková těžba žuly, produkce žulových bloků, výroba dlažebních kostek, žulových krajníků a rigolového kamene.
Dubnu a v květnu pokračujeme v lomu v blokové těžbě a hrubé kamenické výrobě. Celý náš sortiment - žulové kostky, rigolový kámen, štípané krajníky, žulové bloky, lomový kámen, odseky od k...
Dlažební kostky
Dlažební kostky výrábíme výhradně z vlastní žuly těžené v lomu. Surovina je těžená blokovou těžkou odstřely malého rozsahu černým prachem. Dlažební kostky vyrábíme v areálu lomu v Prosetí...