Červen - listopad 2016 - těžební a výrobní činnost v lomu
V letních a podzimních měsících pokračujeme v blokové těžbě prosetínské žuly a zpracování kamene v areálu lomu.
Bloková těžba žuly 
Bloková těžba žuly 
Bloková těžba žuly 
Bloková těžba žuly 
Bloková těžba žuly 
Bloková těžba žuly 
Bloková těžba 
Bloková těžba 
Prosetínská žula 
Bloková těžba 
Bloková těžba 
Bloková těžba 
Lom v Prosetíně 
Bloková těžba 
Výroba dlažebních kostek 
Dlažební kostky malé 
Dlažební kostky malé 
Rigolový kámen 
Dlažební kostky malé 
Dlažební kostky malé 
Dlažební kostky velké