Historie lomu

Lom v Prosetíně byl založen v roce 1919. Od svého vzniku je lom bez přerušení provozován k těžbě prosetínské žuly, k produkci hrubé kamenické výroby a historicky i k produkci štěrkových žulových drtí. Prosetínský lom se skládá ze tří jámových lomů - Zachův lom v severovýchodní části areálu, Holcův lom v severozápadní části a Benešův lom v jižní části. Podle historických pramenů (Soupis lomů, Dr.Vavřínová) bylo předpokládáno, že jednotlivé jámové lomy v Prosetíně "budou sloučeny". K tomuto však v minulosti nedošlo. Podle dochovaných údajů byla v lomu historicky vysoká zaměstnanost pracovníků, jednalo se o velký a regionálně významný lom. Nejvyšší zaměstnanost byla v letech 1932-1938. Např.v roce 1932 pracovalo v lomu 268 zaměstnanců z toho 230 dělníků. Z historických pramenů známe např. roční produkci lomu z roku 1946 - měsíčně 30 vagonů dlažby, ročně 2.500 vagonů všech výrobků. Pro produkci sortimentu byl v minulosti lom velmi dobře strojně vybaven a byl hodnocen jako nejlépe strojně vybavený lom na Skutečsku. Ve 30. a 40.letech 20.století byl lom vybaven např. drtičem kameniva Porkert 6 s vibračním třidičem, granulátorem Porkert s vibračním třidičem, sadami štípaček, dlabacích kladiv, vrtacích souprav a kompletní jeřábovou a dopravní technologií. Pro zajímavost v roce 1944 měl lom i vlastní železniční vlečku o délce 244 metrů s vlastní vagonovou vahou na vlečce 36 tun.

Po roce 1947 byl provoz zestátněn a provozován ČMPK s.p. Havlíčkův Brod. V roce 1994 byl lom privatizován společností GRANIT-ZACH, spol. s r.o.

V současné době lom v Prosetíně vlastní a provádí těžbu a zpracování žuly společnost Lom Prosetín, s.r.o.. Celý sortiment výrobků a suroviny k prodeji najdete na webových stránkách.