Novinky

02.04.2024
Protokoly o zkouškách na drcené kamenivo
Protokoly o aktuálních zkouškách naší suroviny na drcené kamenivo - směs drceného kameniva frakce 0/63 a hrubé drcené kamenivo frakce 32/63 - naleznete v záložce Certifikáty.
 
15.01.2024
Změna názvu společnosti
Vážení partneři,

dne 12.1.2024 se společnost GRANIT-ZACH, spol. s r.o. přejmenovala na Lom Prosetín, s.r.o.. Jedná se pouze o změnu názvu, všechny ostatní údaje společnosti zůstávají stejné - ÍČO, číslo účtu, adresa, vedení společnosti, také majetová podstata, vlastnictví nemovitostí a těžebních práv. Nové kontaktní údaje (e-mailové adresy) najdete na webových stránkách společnosti v záložce KONTAKTY
 
15.01.2024
Oznámení o fúzi společnosti Lom Prosetín, a.s. a GRANIT-ZACH, spol. s r.o.
Vážení partneři,

dne 1.1.2024 byla provedena fúze společnosti Lom Prosetín, a.s. do společnosti GRANIT-ZACH, spol. s r.o.. Společnost Lom Prosetín, a.s. touto fůzí zanikla a její pozemky a nemovitosti následně přešly do vlastnictví GRANIT-ZACH, spol. s r.o.