Pomáháme

Chceme se aktivně podílet na podpoře veřejného života obce Prosetín. Společnosti Lom Prosetín, a.s. a GRANIT-ZACH, spol. s r.o. chtějí v budoucnosti pomáhat realizovat a finančně podporovat veřejně prospěšné projekty obce. S event. návrhy na podporu konkrétních projektů nás můžete kontaktovat na e-mailu nebo telefonicky na vedení společnosti Lom Prosetín, a.s.. Podle našich možností rádi pomůžeme realizovat dobré a prospěšné nápady a projekty.