Lomový kámen 200 - 500 kg

Lomový kámen je nepravidelný neopracovaný kámen vznikající při odstřelu - odpojení od lomové stěny. Nemá opracovanou stranu. Je využíván ke zpevnění svahů, břehů, do základů nebo k dalšímu zpracování.

Kamenivo je vhodné také k drcení, protokoly o zkouškách suroviny našeho lomu na drcené kamenivo najdete v záložce Certifikáty.
původně: 480 Kč
430 Kč Kč/t
cena bez DPH
Další fotky: