Lomový kámen 500 - 1000 kg

Lomový kámen je nepravidelný neopracovaný kámen vznikající při odstřelu - odpojení od lomové stěny. Nemá opracovanou stranu. Je využíván ke zpevnění svahů, břehů, do základů nebo k dalšímu zpracování.

Kamenivo je vhodné k drcení, protokoly o zkouškách suroviny našeho lomu na drcené kamenivo najdete v záložce Certifikáty.
původně: 490 Kč
440 Kč /t
cena bez DPH