Rigolový regulační kámen

Rigolový (regulační) kámen je lomový kámen s alespoň jednou plochou štípanou. Je využívaný pro dlažby, zpevnění svahů, hrází a břehů, stavbu opěrných zdí. Cena je závislá na velikosti jednotlivých kusů kamene, do které je kámen zpracován.
původně: 1800 Kč
1500 Kč Kč/t
cena bez DPH
Další fotky: